Skip to content

Over ons

Wij zijn een alliantie van verschillende Belgische burgerenergiecoöperaties, met de steun van de REScoop federaties, en enkele Luikse spelers “Coöperatieve Energie Coopérative”, die de burgers zal oproepen om te investeren.

REScoop Wallonië

De federatie REScoop Wallonie verenigt momenteel 16 Waalse burgercoöperaties die actief zijn in de productie van hernieuwbare en lokale energie. Samen richtten ze een elektriciteitsbedrijf op, COCITER- Le Comptoir Citoyen des EneRgies scrl, dat actief is in heel Wallonië.

In het algemeen hebben de coöperaties van REScoop Wallonie tot doel de burgers in staat te stellen een deel van de elektriciteitssector, een zeer strategische sector, terug te winnen om de oriëntaties ervan te controleren en hun winsten te verplaatsen ten voordele van de lokale economie en de burgers zelf. Deze doelstelling van energieonafhankelijkheid gaat logischerwijs gepaard met een doelstelling van ethisch en solidair bestuur die inherent is aan samenwerkingsactiviteiten.

Als federatie steunen wij het model van directe burgerparticipatie, omdat wij geloven dat het de maatschappelijke acceptatie van hernieuwbare energie bevordert.

REScoop Europa

REScoop.eu is de Europese federatie van coöperaties voor hernieuwbare energie. Het is een groeiend netwerk van 1.500 Europese energiecoöperaties met 1.000.000 burgers die actief zijn in de energietransitie.

De REScoop.eu-federatie ligt aan de basis van verschillende instrumenten voor gedeelde dienstverleningen

Het REScoop Mecise Fonds

Fonds voor de financiering van projecten op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, in 2018 opgericht door 6 partners. REScoop Mecise helpt coöperaties voor hernieuwbare energie om hun projecten te financieren met minder risico voor individuele coöperaties. Door fondsen van coöperaties, lokale overheden en zelfs investeerders uit heel Europa te bundelen, kan het fonds tijdelijk eigen vermogen verschaffen om energiegemeenschappen te helpen hun projecten te financieren en hen de tijd te geven om lokaal fondsen te werven. Daarnaast kan REScoop Mecise als bemiddelaar optreden om commerciële projecten van traditionele investeerders te kopen en deze open te stellen voor lokale gemeenschappen en burgers voor investeringen. Zodra de geplande productie-eenheid operationeel is, zullen de verzamelde middelen van de lokale burgers de plaats innemen van REScoop Mecise, dat tot doel heeft het roterende karakter van het project te behouden en ervoor te zorgen dat het project rechtstreeks ten goede komt aan de lokale gemeenschappen.